Pagina 12 - minimagazine_flipper

Basis HTML versie

• Als je ergens gaat werken, ben je verplicht jouw
werkgever het gevraagde, originele en geldige
identiteitsbewijs te laten zien.
• Als er sprake is van seksuele intimidatie geldt
de omgekeerde bewijslast.Werknemers met
een klacht dienen die te onderbouwenmet feiten
waaruit het vermoeden van (seksuele) intimidatie
volgt. De rechter kan vervolgens beoordelen
of het vermoeden van (seksuele) intimidatie
aannemelijk is gemaakt door de werknemer.
tips
12