Pagina 13 - minimagazine_flipper

Basis HTML versie

• Uit een uitspraak van de Nationale
Ombudsman blijkt dat eenwerkgever
(binnen bepaalde grenzen) moet accepteren
dat werknemers onder werktijd privé-
contacten onderhouden. Dit betekent onder
meer dat de werkgever moet respecteren dat
eenwerknemer op het werk persoonlijke
mails verstuurd. Het staat de werkgever
vanwege de privacy van de werknemer niet
vrij omprivémails te lezen.
Kijk voor meer tips op:
www.nu91.nl
13