Pagina 6 - minimagazine_flipper

Basis HTML versie

ZORG NU DAT JE OP
DE HOOGTE BENT!
Zorg nu als aankomend
zorgtalent dat je weet
wat er speelt.
Juist NU!
Je hebt recht op begeleiding. In het bedrijf word je
begeleid door een praktijkopleider, op school door
een studiebegeleider. Onvoldoende begeleiding
kan een grond voor bezwaar zijn.
Tijdens de beroepsvoorbereidende periode (BVP) wordt
met jou als leerling een leerovereenkomst aangegaan.
Deze periode maakt geen deel uit van het eerste
praktijkleerjaar. Gedurende de BVP heb je alleen recht
op zakgeld. Het bruto zakgeld bedraagt 97% van het
voor de leerling geldende bruto minimum (jeugd)loon
(ingangsdatum 1 juli 2006). De les-/collegegelden komen
voor rekening van de werkgever. Leermiddelen worden
in bruikleen verstrekt. De BVP behorend bij de service-
opleidingen (BBL) kan niet langer duren dan zes maanden.
tips
6