Pagina 7 - minimagazine_flipper

Basis HTML versie

Met de leerling die de voltijd BBL-
opleiding volgt, mag geen hogere
arbeidsduur worden overeengekomen
dan 1878 uur per jaar inclusief lestijd.
Gedurende een praktijkleerjaar mag
de leer met een voltijd arbeidsduur
gemiddeld 1670 uur (gemiddeld 32 uur
per week) voor arbeidworden ingezet.
7